Xóa bỏ rào cản, đưa giáo dục địa phương phát triển

Xóa bỏ rào cản, đưa giáo dục địa phương phát triển

Ngành giáo dục huyện Trần Đề từng bước vượt khó, giữ vững chất lượng giáo dục.Ngành giáo dục huyện Trần Đề từng bước vượt khó, giữ vững chất lượng giáo dục.

GD&TĐ – Huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vốn còn nhiều khó khăn nên sự nghiệp giáo dục ở địa phương luôn được quan tâm, hỗ trợ. Trong năm học qua (2016 – 2017), ngành giáo dục huyện đã vượt qua nhiều khó khăn để giữ vững chất lượng giáo dục.

Đến nay, địa phương đang tập trung nguồn lực để chuẩn bị cho năm học mới với nhóm nhiệm vụ đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu.

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại, thầy Võ Minh Dẫn – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề, cho biết: Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học đã trở thành mục tiêu phấn đấu, đẩy lùi thách thức và qua đó rút kinh nghiệm để chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới.

Năm học 2016 – 2017 khép lại với những nhiệm vụ giáo dục trọng tâm mang tính định hướng cao của Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT huyện Trần Đề đã tiếp nối tinh thần đổi mới giáo dục, xóa bỏ rào cản để đưa giáo dục địa phương phát triển. Năm học mới (2017 – 2018), huyện sẽ tiếp thu những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát kế hoạch phát triển GD&ĐT để đưa sự nghiệp giáo dục huyện nhà lên tầm cao mới. Sự chung tay, chung sức của hệ thống chính trị và sự quan tâm, hỗ trợ từ xã hội sẽ là nguồn lực quan trọng làm nên thành công năm học.

Trong đó, ngành giáo dục huyện sẽ ra sức thực hiện những nhóm nhiệm vụ đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu với các nội dung cụ thể:

Thầy Võ Minh Dẫn – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Trước nhất là tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, phù hợp với điều kiện địa phương. Cụ thể xóa 17 điểm lẻ, sáp nhập đơn vị Trường Tiểu học Tài Văn 3 và Trường Tiểu học Tài Văn 1 thành một trường; xóa điểm lẻ bậc THCS ấp Bưng Lức (xã Trung Bình, huyện Trần Đề) vào đầu năm học 2017 – 2018 (cuối tháng 8/2017).

Tiếp theo là đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn ban hành, theo đó xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn; xây dựng lộ trình tinh giản biên chế những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không có khả năng đạt chuẩn.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2017 – 2018, Phòng GD &ĐT huyện Trần Đề đã tạo điều kiện cho 6 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học lớp trung cấp chính trị; 7 người tham gia học lớp nghiệp vụ quản lý; 5 cán bộ quản lý học lớp chuyên viên và nhiều lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh nhất là các lớp cuối bậc THCS.

Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo chương trình ngoại ngữ mới.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Phát triển hệ thống thiết bị công nghệ thông tin; thực hiện bài giảng E – Learning trong giảng dạy và tham dự cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức. Trong tháng 7/2017 có 4 đơn vị THCS được đầu tư thiết bị ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý với kinh phí 350 triệu đồng.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt 3 công khai: Chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất và kinh phí. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đơn vị.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Tiếp tục bổ sung kinh phí phát triển cơ sở vật chất năm 2017 với số tiền 19 tỷ đồng…

About the author

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *