Tiết lộ phương án chuẩn bị của trường ĐH tổ chức cụm thi THPT quốc giaGD&TĐ – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ là một trong những cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Ngay từ thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, lên phương án nhiều công việc cho kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên.
description

Tiết lộ phương án chuẩn bị của trường ĐH tổ chức cụm thi THPT quốc giaGD&TĐ – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ là một trong những cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Ngay từ thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, lên phương án nhiều công việc cho kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên.

Tiết lộ phương án chuẩn bị của trường ĐH tổ chức cụm thi THPT quốc gia GD&TĐ – Trường ĐH …
SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trườngGD&TĐ – Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) chất lượng giáo dục tại các trường dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã tăng lên đáng kể.
description

SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trườngGD&TĐ – Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) chất lượng giáo dục tại các trường dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã tăng lên đáng kể.

SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trường Học sinh Trường dân tộc bán trú Măng Ri, …