SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trườngGD&TĐ – Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) chất lượng giáo dục tại các trường dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã tăng lên đáng kể.
description

SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trườngGD&TĐ – Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) chất lượng giáo dục tại các trường dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã tăng lên đáng kể.

SEQAP nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trường Học sinh Trường dân tộc bán trú Măng Ri, …